Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Villablanca participa en la taula intercol•legial sobre reptes ètics de treballar en xarxa

 
El Dimarts 18 de febrer, Villablanca participarà en la taula rodona liderada pel col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CESSC) sota el nom de reptes ètics de treballar en xarxa

Aquesta activitat resulta innovadora, ja que per primera vegada, s'aconsegueix la participació dels quatre Col·legis Professionals que intervenen en l'àmbit social i que s'aposta per Tarragona. Els seus antecedents s'han de buscar en la trobada feta l'any 2018 en el marc del III Congrés de Serveis Socials (CSSBE) realitzat a Barcelona on es van presentar dites Comissions Deontològiques i on també es va participar des de Villablanca

Està prevista la participació dels/de les Presidents/es de les respectives Comissions Deontològiques: Del Col·legi de Psicologia acudirà la Sra. Pilar Bonasa, del de Pedagogia la Sra. Concepció Torràs, del d'Educadores i Educadors Socials el Sr. Jesús Vilar i del Col·legi Oficial de Treball Social (TSCAT) la Sra. Elisa Abellán que és la Treballadora Social de la UHEDI I SESMDI.

S'iniciarà la trobada amb la participació d'en Jordi Longás Mayayo que parlarà sobre què és una xarxa socioeducativa
L'objectiu és parlar del treball en xarxa per tal d'identificar els nous reptes que apareixen i adaptar les diferents realitats professionals. Cal entendre'l aquest en tota la seva amplitud, com una metodologia i no només com una coordinació i com aquesta necessitat de treballar en xarxa afecta els diferents membres d'una organització com a les diferents organitzacions que actuen en un mateix territori.

El treball en xarxa genera diferents problemàtiques tant tècniques com ètiques i això exigeix no reduir la mirada a l'aplicació dels codis deontològics de les professions participants. Cal que aquesta contempli altres dimensions com el jurídic - administrativa i la tecno - científica

La iniciativa pretén treure profit la tasca social mitjançant la trobada de tots quatre col·legis i va dirigit a fomentar el debat i l'interès per aquesta perspectiva ètica@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES