Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Política de Qualitat

 
 
Les directrius fonamentals per a garantir la qualitat dels nostres serveis d’atenció sanitària a persones amb discapacitat intel·lectual són:
 
1. Qualitat Assistencial i en l'Atenció - Model d'ACP:
  • Millorar la qualitat de vida i el benestar individual, social i intel·lectual de les persones usuàries atenent a les seves necessitats individuals i als seus interessos, motivacions i/o inquietuds.  I adaptant-nos a les seves necessitats canviants durant el cicle vital.
  • Comprendre i satisfer les necessitats i expectatives dels/les nostres usuaris/es, les seves famílies i/o els seus tutors o tutores.
  • Garantir un tractament integral i personalitzat basat en la disposició d’un pla terapèutic definit i revisat periòdicament en el que es contempli el Pla d’activitats individual. 
  • Desplegar actuacions per a treballar la psicoeducació i rehabilitació de les persones ateses, desenvolupar les seves capacitats, afavorir la integració social i laboral a la comunitat, estabilitzar el trastorn mental i fomentar l’aprenentatge de conductes adaptatives a l’entorn.
  • Promoure la participació comunitària i la possibilitat de projecció cap a entorns més inclusius.
 
2. Gestió de riscos i seguretat de la persona usuària:
  • La seguretat de la persona usuària és un component clau i una prioritat de la qualitat assistencial. Villablanca no és aliè a aquest interès i promociona processos pels quals l’organització proporciona atenció i cures segures. Per efectuar una gestió adequada compta amb una metodologia basada en la constitució d’una Comissió de Seguretat del Pacient que implementa plans i objectius periòdics.
 
3. Millora contínua:
  • Villablanca està compromesa amb la millora contínua dels processos, mètodes i serveis, que són extensibles a tots els nivells de l’organització a través de l’aplicació d’eines i models consolidats en gestió de qualitat (certificació i acreditació).
 
4. Innovació:
  • L’aplicació de les noves tecnologies i la innovació dels processos assistencials i d’atenció adreçats a les persones usuàries són una de les línies d’actuació de Villablanca, donada l’evidència en la millora dels procediments d’actuació tant en l’atenció a les persones com en els procediments interns i de gestió.
5. Compromís de compliment dels requeriments legals i normatius dels grups d’interès:
  • Es duu a terme un anàlisi periòdic del context tant intern com extern (riscos i oportunitats), per identificar les condicions i tendències que puguin afavorir o dificultar la consecució de la visió. A més, de tenir en compte el compliment dels requeriments legals i normatius de cadascun d’ells.
 
 
Misericòrdia Rodríguez                                                      Àngels Ortega
Gerència                                                                            Direcció Assistencial

          
                     

 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES