Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Programa assistencial

 
El nostre objectiu prioritari és donar la màxima qualitat de vida als usuaris. Això suposa, moltes vegades, habilitar i introduir noves conductes, estratègies cognitives, etc. Altres vegades, el que hem de fer és rehabilitar conductes o maneres de pensar o processar la informació que són errònies o que suposen una conducta desadaptada o un malestar pel subjecte.

És per tot això que a cadascun dels usuaris se’ls realitzarà una avaluació i exploració des de diferents perspectives: somàtica, psíquica, sociorelacional, fisioterapèutica, etc.

A partir de les dades objectivades i contrastades per tot l’equip, s’elaborarà el Pla d’Atenció Individualitzada (PAI), en el qual, en base a les potencialitats de cadascun dels usuaris, es plantejaran els objectius. En funció de l’evolució de cada usuari es replantejaran o es substituiran per objectius més complexos. De manera anual es farà la revisió del PAI. Cal tenir sempre en compte la participació de tot l’equip interdisciplinari i també de la família dels usuaris.

Els objectius generals dels Plans d’Atenció Individualitzada són: 
 
Recollir objectius i activitats preventives i assistencials a realitzar per part de cada àrea
Conèixer els possibles riscos amb els quals s’enfronta un usuari.
Mantenir les capacitats preservades i incrementar l’autonomia personal.
Planificar una actuació interdisciplinari i personalitzada per a cada usuari, potenciant la implicació de l’usuari i/o la família.
Detectar possibles incidències i observacions per millorar l’atenció de l’usuari.
Davant la variabilitat de l’estat de les persones, l’equip interdisciplinari revisa, reavalua i actualitza el PAI periòdicament.
 

Àrees que engloba el Programa d’Atenció Individualitzada:

Autonomia Personal.
Àrea Cognitiva.
Àrea Senso-motora.
Àrea Ocupacional.
Comunicació i Llenguatge.
Àrea Personal-Social.
Àrea Familiar.
Àrea Emocional.
Àrea Social, d’Integració a la comunitat i d’Oci.
Àrea mèdica i farmacològica.

Galeria d'imatges VS

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES